‘Wollewei’

Gelegen aan de rand van de wijk Malvert en langs het Maas-waalkanaal vormen de oorspronkelijk elf maisonnette blokken een ‘gesloten’ wand naar de wijk toe. Samen met SBH Architecten is een ontwerp gemaakt waarin een deel van de maisonnette blokken plaats maakt voor nieuwbouw. Het doel met de nieuwbouw is het gebied te verbinden met de wijk. Een stedenbouwkundige ritmiek van de oorspronkelijke structuur wordt op de locatie doorgezet. Op de locatie ondergaat de structuur een transformatie ingegeven door de functie van het nieuwe woonzorggebouw voor mensen met dementie.

Door een verdraaiing in de bouwmassa grijpen twee volumen aan de westgevel in elkaar en vormen het entreegebied. Aan de oostzijde ontstaat een binnengebied wat als gemeenschappelijke binnentuin functioneert. De 24 woningen zijn verdeeld in vier woongroepen van zes woningen verdeeld over twee lobben in twee bouwlagen. Iedere woning heeft intern een eigen voorgevel gelegen aan brede ontsluitingen en gemeenschappelijke buurtkamers. Iedere woning heeft een eigen buitenruimte met verhoogde balustraden zodat de bewoners zelfstandig de buitenruimten kunnen gebruiken.

De gevels verbeelden een versmelting tussen de buiten en binnenwereld. Het  meanderende metselwerk omkleedt gedeeltelijk de privé-buitenruimten waardoor deze delen het ruimtelijk effect tussen buiten en binnen versterken. Naastgelegen functies, zoals een vluchttrappenhuis en entree, zijn opgenomen in de beweging van het metselwerk en versterken het samenhangende beeld. De aluminium geanodiseerde kozijnen veranderen van kleur onder een bepaalde hoek, waardoor deze enerzijds aansluiting zoeken bij het metselwerk en anderzijds bij de naastliggende houten en aluminium delen.

Met het gebouw de ‘WolleWei’ zijn plekken in en om het gebouw gemaakt waar bewoners veilig verblijven en de mogelijkheid hebben het contact met de omgeving aan te gaan. Het gebouw vormt een ruimtelijk ornament op een scharnierpunt die het gebied met de wijk verbindt.

< Terug naar alle projecten