Architectuur & geluk

Met architectuur creëren we plekken waaraan we betekenis geven door ons ermee te identificeren en in te oriënteren. Plekken waar we ons terugtrekken of waar we juist in contact treden. Een woonhuis, een stedelijk plein of kantoor zijn voorbeelden van het gebouwde die haar functionaliteit, door gebruik en schakeling van ruimten, vorm geven. De vorm wordt gedefinieerd door materialen waarin open en gesloten delen interactie stimuleren. De samenwerking van mensen en het gebruik van bestaande en nieuwe technieken zijn uiteindelijk de dragers tot de realisering van het gebouwde. Zo wordt iedere plek gekenmerkt door een eigen functionaliteit, (ruimtelijke) vormgeving, materialisering en positionering. Samen maken we een betekenisvolle omgeving.

In eerste instantie is architectuur functioneel en doelmatig en biedt een bepaalde ruimtelijkheid bescherming. Ten tweede is het een verrijking van onze leefwereld zowel door nieuwe ruimten als door de verfijning van ruimten, de gekozen materialen in relatie tot die ruimten en de relaties tussen binnen & buiten. Allen om het comfort te vergroten. Ten derde verbeeldt het de cultivering van onze natuur. Alle grondstoffen van materialen hebben een oorsprong in de natuur en worden door een cultuur ingegeven wijze van bewerking gebruikt om ruimten te maken. Wat de natuur ons aanbiedt dient op een waardevolle manier te worden teruggebracht in duurzame bebouwing.

Architectuur is een proces in wording, een beleving vanaf het eerste idee, met de wil om gerealiseerd te worden tot bij voorkeur een oneindig aantal plekken om ons geluk te vinden zowel voor onszelf als voor onze nabestaanden.

 

 

09023-Domus-6a_thmb